Chính Sách Quyền Riêng Tư

Ngày có hiệu lực: 29 / 10 / 2023

Công ty Cổ phần Chất đốt Công nghiệp Nhật Anh Nguyễn (dưới đây gọi là “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây:

  • Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký hoặc điền mẫu trên trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

  • Thông tin tự động thu thập qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web bạn đã truy cập trước đó và thời gian truy cập.

  • Thông tin về việc sử dụng trang web, bao gồm hoạt động trực tuyến, tương tác với trang web và dữ liệu phân tích.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm bạn yêu cầu.

  • Quản lý tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Gửi thông tin về dịch vụ, sản phẩm và cập nhật của chúng tôi.

  • Tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc khi bạn đã đồng ý.

5. Quyền Lựa Chọn và Truy Cập

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu.

6. Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại 

Nếu bạn có phát hiện chúng tôi có sử dụng thông tin cá nhân của bạn sai mục đích , hoặc sai chính sách quyền lợi riêng như đã thông báo , chúng tôi hoàn toàn chịu trách nghiệm bồi thường thiệt hại nếu có .

Tiếp nhận khiếu nại bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại , zalo , email , hoặc tới trực tiếp của hàng để gặp mặt

7. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email quocviet300386@gmail.com hoặc sđt 0977660890 .

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi.

Bầu Chọn